تماس با بنده

 ستاد ابراهیم زمان ستادمردمی شورای وحدت حضرت آیت الله رئیسی در باغستان و مهرشهر کرج

آدرس : مهرشهر – بلوار ارم – خیابان میلاد4 – خیابان آرش

تماس با ما : شریعت زاده

09109359082

09035441622

09192725148

09336356006