باشگاه مجازی کلاب لاین

کارفرما

کارفرمای پروژه

پاما

تاریخ

تاریخ و مدت

20 اردیبهشت 1402  |  14 روز

Location

محل پروژه

تهران

باشگاه مجازی کلاب لاین یک پروژه بزرگی است که فاز اول آن طراحی سئو و بهینه سازی پورتال باشگاه است و
فاز دوم طراحی اپلیکیشن بازی که در دست اقدام است .