شرکت پارچه مطهری

کارفرما

کارفرمای پروژه

چی پف

تاریخ

تاریخ و مدت

20 اردیبهشت 1402  |  2 روز

Location

محل پروژه

تهران

اخذ مجوز فروش اینترنتی کارخانه ریسندگی و بافندگی مطهری

در کل کشور برای اپلیکیشن کت شلوار مطهری