تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مهندس علی شریعت زاده بوده و هرگونه دخل تصرف در آن پیگرد قانونی به همراه دارد .