آیت الله رئیسی

03/20/1400
خدمات آیت الله رئیسی

بخشی از عملکرد آیت الله سید ابراهیم رئیسی

احیای 2000 کارخانه و مراکز تولیدی تخریب ویلاهای غیر مجاز مسئولین دستگیری 400 نفر از اعضای فاسد شورای شهر دستگیری
03/13/1400

تحقق آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی‌های سیاسی طبق قانون اساسی وظیفه دولت است.

☑️ تحقق آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی‌های سیاسی طبق قانون اساسی وظیفه دولت است. ? سید ابراهیم رئیسی : حد آزادی بیان دلخوری و ناراحتی […]
03/12/1400

گفتگوی تبلیغاتی سید ابراهیم رئیسی با مردم انتخابات 1400

گفتگوی تبلیغاتی سید ابراهیم رئیسی با مردم انتخابات 1400 برنامه تبلیغاتی سید ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری