رئیسی

03/20/1400
خدمات آیت الله رئیسی

بخشی از عملکرد آیت الله سید ابراهیم رئیسی

احیای 2000 کارخانه و مراکز تولیدی تخریب ویلاهای غیر مجاز مسئولین دستگیری 400 نفر از اعضای فاسد شورای شهر دستگیری
03/12/1400

فیلم ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری

فیلم ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری