ستاد ابراهیم رئیسی در کرج

03/13/1400

تحقق آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی‌های سیاسی طبق قانون اساسی وظیفه دولت است.

☑️ تحقق آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی‌های سیاسی طبق قانون اساسی وظیفه دولت است. ? سید ابراهیم رئیسی : حد آزادی بیان دلخوری و ناراحتی […]
03/12/1400

فیلم ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری

فیلم ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری